Leven en Werken van verbeelding

Kunst is het gebied waar alle terreinen

van het leven samen kunnen komen:

Indrukken, ervaringen en kennis

Interesse in techniek en wetenschap

Fascinatie voor mensen en gedrag

De verbondenheid met de natuur

De vragen over zingeving

De worsteling met het mens zijn,

de mogelijkheden en de beperkingen

De verwondering over het leven en hoe het zich voltrekt

Kunst biedt de mogelijkheid om zonder woorden

Uit te drukken wat mij als mens bezig houdt

En net als het leven zelf,

kent mijn kunst ups en downs

Soms is het een teken van hoop, soms een daad van verzet

Kunst is geen doel op zich

Geen project of een vooropgezet plan

Het is een antwoord op een innerlijke behoefte

Om te creëren en te verwerken wat ik meemaak

Door het woordeloze is het taal van een andere wereld

Eén die ruimte laat voor dat wat we niet begrijpen

Marieke Jellema